Kullanım Koşulları

Kullanım Amaci

Kullanıcılar, yoreselyemektarifleri.com sistemi üzerinde yapılan paylaşımların, yayımlanan yazıların ve görüntülerin yalnızca kişisel yorum, paylaşım veya tartışma amaçlı olduğunu, bunların dışında özellikle reklam ve tanıtım gibi herhangi bir amaç gütmeyeceklerini kabul ederler.

Kullanım Koşulları

Her yoreselyemektarifleri.com kullanıcısı, kendisinin adı soyadını ve e-posta adresini ilgili alanlara girerek yoreselyemektarifleri.com üzerinden Site Kullanım Koşulları sınırları çerçevesinde dilediği gibi paylaşım yapabilir, yazı ve görüntü yayımlayabilir.

Kullanıcı, yoreselyemektarifleri.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

yoreselyemektarifleri.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkı yoreselyemektarifleri.com’a ait olduğundan, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmamalıdır.

yoreselyemektarifleri.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, yoreselyemektarifleri.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğu kendisine aittir ve diğer kullanıcılarla oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yoreselyemektarifleri.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, yoreselyemektarifleri.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder.

yoreselyemektarifleri.com’ da sunulan hizmetlere yoreselyemektarifleri.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı kabul eder.

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum gönderilmesi yasaktır.

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemelidir.

Diğer kullanıcıların yoreselyemektarifleri.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamalıdır.

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamalı, basıp çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
Reklam yapmamalı, herhangi bir mal veya hizmet satmamalı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamalı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamalıdır.

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemelidir.

yoreselyemektarifleri.com’dan izin almadan yoreselyemektarifleri.com içeriğini, hizmetlerini, ve sair fikri mülkiyet hakkına tabi varlıklarını kişisel veya ticari amaçla kullanmamalıdır.
Kurallara aykırı davrandığı takdirde yoreselyemektarifleri.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı siteden uzaklaştırma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamalıdır.
Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeli, yaymamalı, kötüye kullanmamalıdır.
yoreselyemektarifleri.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların yoreselyemektarifleri.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu kabul eder.

yoreselyemektarifleri.com’un Yetkileri

yoreselyemektarifleri.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı yoreselyemektarifleri.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

yoreselyemektarifleri.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

yoreselyemektarifleri.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı yoreselyemektarifleri.com sorumlu tutulmayacaktır.

yoreselyemektarifleri.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
yoreselyemektarifleri.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya yoreselyemektarifleri.com sistemi içinde yoreselyemektarifleri.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, yoreselyemektarifleri.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

yoreselyemektarifleri.com, kullanıcının yoreselyemektarifleri.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden yoreselyemektarifleri.com’un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

yoreselyemektarifleri.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

yoreselyemektarifleri.com, kanuna uygun şekilde talep edildiği takdirde kullanıcı kişisel bilgilerini talep eden tarafa vermekle yükümlüdür.